هیلو!

لمس زندگی دیجیتال

هیلو، راهکار جامع زندگی دیجیتال
در مجتمع های مسکونی و تجاری

هیلو!

لمس زندگی دیجیتال

هیلو، راهکار جامع زندگی دیجیتال
در مجتمع های مسکونی و تجاری

ویژگی ها و امکانات اصلی

​مدیریت پارکینگ
 • تعریف چند پلاک و فعال کردن یک پلاک
 • امکان اتصال به دستگاه پلاک خوان و دستگاه های مشابه
 • مدیریت تردد
 • اجاره پارکینگ های خالی و مهمان
 • ​​​​​​​و...
​خدمات شارژ
 • ​تعریف فرمولهای مختلف شارژ ​​​​​​​
 • تفکیک شارژ ساکن و مالک
 • مدیریت قبوض
 • روشهای پرداخت متنوع
 • و...
​​مدیریت فروش​​​​​​​ و پیش فروش
 • آگهی واحد ​​​​​​​
 • چت آنلاین
 • درخواست بازدید
 • پیش خرید واحد
 • عقد قرارداد و پیش فروش واحدها​​​​​​​ و...
​مدیریت خدمات و مشاعات
 • تعریف استخر و مدیریت آن ​​​​​​​
 • تعریف باشگاه ورزش و مدیریت آن
 • تعریف سالن اجتماعات و مدیریت آن
 • تعریف کارواش و مدیریت آن
 • و هر نوع خدمات دیگر مجتمع
​خدمات نگهداری
 • مکان ارسال درخواست از طرف ساکن ​​​​​​​
 • امکان تقسیم و ارجاع کار توسط مدیر
 • دنبال کردن درخواست توسط ساکن
 • امکان چت آنلاین
 • امکان ارسال تیکت و پیگیری
​مدیریت پارکینگ
 • تعریف چند پلاک و فعال کردن یک پلاک
 • امکان اتصال به دستگاه پلاک خوان و دستگاه های مشابه
 • مدیریت تردد
 • اجاره پارکینگ های خالی و مهمان
 • ​​​​​​​و...
​خدمات شارژ
 • ​تعریف فرمولهای مختلف شارژ ​​​​​​​
 • تفکیک شارژ ساکن و مالک
 • مدیریت قبوض
 • روشهای پرداخت متنوع
 • و...
​​مدیریت فروش​​​​​​​ و پیش فروش
 • آگهی واحد ​​​​​​​
 • چت آنلاین
 • درخواست بازدید
 • پیش خرید واحد
 • عقد قرارداد و پیش فروش واحدها​​​​​​​
 • و...
​مدیریت خدمات و مشاعات
 • تعریف استخر و مدیریت آن ​​​​​​​
 • تعریف باشگاه ورزش و مدیریت آن
 • تعریف سالن اجتماعات و مدیریت آن
 • تعریف کارواش و مدیریت آن
 • و هر نوع خدمات دیگر مجتمع
​خدمات نگهداری
 • مکان ارسال درخواست از طرف ساکن ​​​​​​​
 • امکان تقسیم و ارجاع کار توسط مدیر
 • دنبال کردن درخواست توسط ساکن
 • امکان چت آنلاین
 • امکان ارسال تیکت و پیگیری

نیاز مجتمع شما چیست؟

نیازهای خود را به عنوان سازنده یا
مدیر ساختمان با ما در میان بگذارید ...

021 266 42 399

تنها 3 قدم تا دیجیتالی‌سازی مجتمع خود فاصله دارید

رضایت مالکان و ساکنان
مجتمع‌های خود را چندین برابر سازید تا

فروش خود را افزایش دهید.

تازه ها و اخبار