گزارش جلسه اتاق فکر باشگاه سازندگان

شرکت رایمندان به عنوان رهبر و پیشگام در حوزه توسعه و تحول دیجیتال در عرصه‌ی صنایع ساختمانی، به دنبال ارتقای آگاهی و اطلاعات مخاطبانش، از اشخاص و شرکت‌های برجسته در زمینه‌ی ساختمان‌سازی به‌طور فعال و پویا در جلسات و نشست‌های متعددی شرکت می‌نماید. این شرکت با حضور فعال خود، سعی در افزایش تبادل نظرها، شکوفایی […]